CENTER OF ANTHROPOMETRIC
(ORTHOPEDIC) COSMETOLOGY AND CORRECTION

+7 8442 50-21-85
Call us
eng | it | sp | de | fr | bg | cz

Height increase and legs correction


Všeobecné informace

Centrum antropometrické (ortopedické) kosmetologie a korekce nabízí novou technologii v oblasti estetické ortopedické chirurgie.

Centrum antropometrické (ortopedické) kosmetologie a korekce – klinika, kde vznikl a úspěšně se

začal rozvíjet nový směr ortopedické chirurgie – antropometrická kosmetologie. V současné době je

to ve světe ojedinělé pracoviště, které má reálné zkušenosti s prací v tomto zdravotnickém odvětví.

Rozvíjejíc tuto problematiku , přesvědčujeme se o jejím významu a jsme zastánci dalšího regionálního rozšíření antropometrické kosmetologie.

V současné době disponuje naše centrum zkušenostmi s chirurgickou léčbou u více než 1000 pacientů, kterým byly provedeny různé typy originálních kosmetických operací na končetinách, přičemž u více než 500 pacientů byla provedena korekce osových deformit končetin.

Naše technologie vychází z patentovaných vynálezů v oblasti ortopedie a kosmetologie, průběh léčby je doplněn fotodokumentací, názorně potvrzující pozitivní výsledky léčení. V současné době existují centra ortopedické kosmetologie v Moskvě a ve Volgogradu a dokončují se organizační přípravy pro založení centra v České republice.

Autorem technologie je prof. Michael Jegorov