CENTER OF ANTHROPOMETRIC
(ORTHOPEDIC) COSMETOLOGY AND CORRECTION

+7 8442 50-21-85
Call us
eng | it | sp | de | fr | bg | cz

Height increase and legs correction


Operační zvětšování postavy ( prodloužení končetin)

Centrum antropometrické (ortopedické) kosmetologie a korekce Vám poskytuje unikátní možnost zvětšit svojí postavu. Zvětšování postavy probíhá pomocí operačího prodlužování bérců.

Maximální možné prodloužení, při kterém nedochází k disproporci činí 7-8 centimetrů.
Technologie kosmetického prodlužování končetin byla založena na principu rozpracovaném G. A. Jelizarovem. Metodika používaná v Centru v současné době, byla dopracována významným volgogradským lékařem prof. Michaelem Jegorovem.

Prodloužení se provádí postupně na obou končetinách a probíhá ve třech etapách:

1- operace, při níž se na končetinu přiloží speciální ortopedický přístroj, dále následuje osteotomie (proříznutí kosti), a stabilizace končetiny pomocí speciálního přístroje.

2- distrakce (postupné prodloužení končetiny) začíná přibližné po jednom týdnu po operaci . Tempo distrakce, t.j. rychlost prodlužování činí 0,75-1 mm denně a je závislá na individuální snášenlivosti procedury pacientem. Perioda distrakce při prodloužení končetin o 5 cm tvoří 50-70 dní.

3- fixace. Po dokončení distrakce začíná perioda fixace, která trvá přibližně dvakrát déle než distrakce.

Jakmile bude pacient schopen zcela zatížit operovanou končetinu, realizuje se operace na druhé končetině.

Operace probíhají pod celkovou narkózou. Samostatně se pohybovat o berlích je možno už za 2-3 dny po operaci.

Celková doba potřebná k prodloužení postavy o 5-6 cm činí zhruba 8-11 měsíců.

Maximální prodloužení postavy je limitováno snášenlivostí okolní tkáně a také estetickým hlediskem a činí 8-9 cm.

Po celou dobu léčení pacient musí zůstat v Centru pod dohledem lékařů , pouze v tomto případě můžeme garantovat úspěšný výsledek.

Ke konci léčení může pacient samostatně se pohybovat bez pomoci berlí.

Už za 2-3 týdny po propuštění se může pacient vrátit ke své každodenní činnosti.

V době rehabilitace je doporučováno plávaní, dávkovaná chůze .

Po 2-4 měsících je možno přejit k většímu zatížení .

Po uskutečnění operace zůstávají jenom malé jizvy, které se za nějaký čas prakticky ztratí.

Rádi Vám pomůžeme s řešením Vašich problémů.